Vnútorný poriadok

 • Člen svojím vstupom do klubu súhlasí s vnútornými pravidlami klubu a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.
 • Správajte sa navzájom slušne a úctivo ako k ostatným hosťom a členom, tak aj k zvieratám.
 • Za správanie detí a ich dohľad sú zodpovední ich rodičia alebo ich dospelý doprovod.
 • Vstupu do objektu je zakázaný deťom do 12 rokov bez doprovodu plnoletej osoby.
 • Člen vstupuje do klubu dobrovoľne na vlastnú zodpovednosť a s vedomím, že sa jedná o klub s voľným pohybom mačiek.
 • Člen musí prispôsobiť svoj zdravotný stav tomu, že vstupuje do objektu s voľným pohybom mačiek, čo znamená, že osoby s rôznymi alergiami alebo iným závažným ochorením by mali vopred zvážiť návštevu klubu.
 • Prosíme návštevníkov, aby prehodnotili svoju návštevu aj v prípade akútneho vírusového ochorenia, prechladnutia, či podobných zdravotných ťažkostí.
 • Počas pobytu v našom klube dodržiavajte základné hygienické návyky a umývajte si pravidelne ruky.
 • Do celého objektu je prísny zákaz vstupu so psom či akýmkoľvek iným zvieraťom.
 • člen dostáva nápoje a pochutiny pri servírovaní prikryté, následne po ich odkrytí člen preberá zodpovednosť za svoje občerstvenie.
 • V našom klube je prísny zákaz kŕmenia mačiek vlastným a u nás zakúpeným jedlom!
 • Mačky dostávajú plnohodnotnú stravu niekoľkokrát denne.
 • Kŕmením im môže ublížiť a vyvolať žalúdočné ťažkosti.
 • Ak mačka spí, nechajte ju oddychovať a nebuďte ju.
 • K mačke sa správame láskavo a s rešpektom. Nekričíme po nej, neplašíme ju, nadmerne ju nestláčame a fyzicky ani psychicky jej neubližujeme.
 • V celom našom objekte je zakázané vyhotovovať fotografie s bleskom.
 • Pri zraneniach spôsobených mačkami nenesie klub zodpovednosť a nie je možné si nárokovať žiadnu škodu.
 • V prípadne nevhodného správania a porušenia pravidiel je obsluha oprávnená okamžite vykázať zákazníka z klubu.

Partneri


Warning: A non-numeric value encountered in /data/7/1/71e0e5d8-441d-490c-af02-0bbecb551cab/mackafe.sk/web/libs/php/tnsl.php on line 400